Facebook Pixel
Med Kripos på jobb

Hydro-saken: Internasjonal aksjon mot kriminelt nettverk

Beskrivelse

Denne uken har Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos deltatt i en internasjonal politiaksjon i Ukraina, som følge av etterforskningen av dataangrepet mot Hydro. Leder for seksjon for datakriminalitet, Håvard Aalmo, forteller om hva som har ledet til denne milepælen i etterforskningen.