Facebook Pixel
Medisinsk sentralbyrå

2. Press for vaksinasjon av helsepersonell?

Medisinsk sentralbyrå
Medisinsk sentralbyrå
Til nå har det å vaksinere seg i stor grad vært et personlig valg - også for helsepersonell som møter sårbare pasienter. Men nå tar flere til orde for å press mot helsepersonell og å gjøre vaksinasjon obligatorisk eller andre tiltak mot uvaksinert helsepersonell. Er dette riktig spør vi i dagens episode?
Medisinsk sentralbyrå
Ikke spilt