Facebook Pixel
Mentaltrener Podcasten

Hvor viktig er friheten til å bestemme over deg selv for deg?

Mentaltrener Podcasten
Mentaltrener Podcasten
Det var nylig en debatt på NRK om WHOs pandemitraktat og internasjonale helsereguleringene (IHR). Der listet Solvang opp noen av forslagene til hva WHO foreslås å skulle kunne bestemme:
  • Hvem som skal i isolasjon
  • Hvem som skal i karantene
  • Hvor lenge folk skal sitte i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom
  • Hvilke vaksiner som godkjennes
  • At alle trenger et globalt vaksinepass for å kunne reise
  • At friske borgere ikke skal kunne reise inn i områder med smitte
  • At de som ikke vil ta vaksiner skal kunne tvangsvaksineres
  • At alle stater skal kunne innføre smittestopp-app som gir WHO og myndighetene tilgang til identifiserbare helseopplysninger
En av de som var med i debatten var Morten Walløe Tvedt. Han er jurist og professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Tvedts forskningsfelt er rettslig regulering av bioteknologi, som strekker seg over rettsdisiplinene internasjonal rett (folkerett), statsforfatningsrett, europeisk rett, kontraktsrett, immaterialrett (særlig patentrett og planteforedlerrett), forvaltningsrett og rettsfilosofi anvendt på bioteknologi og tilknyttede forskningsområder. Han har skrevet over 40 fagfellevurderte artikler innenfor dette fagfeltet (alene eller sammen med andre). I 2018 gav han ut en monografi om bioteknologikontrakter sammen med Tomme R. Young (https://brill.com/view/title/35901). I 2010 kom 'Norsk Genressursrett', den første fremstillingen av rettslige reguleringer av genetiske ressurser i Norge, ut. Mye av Tvedts forskning har skjedd innenfor tverrfaglige forskningsprosjekter. Han har vært prosjektleder for en serie slike prosjekter. I 2012 gav Tvedt ut en Lærebok i forvaltningsrett, som kom i revidert og omskrevet utgave i januar 2022 (Lærebok i forvaltningsrett | Gyldendal ). Den første boken til Tvedt innenfor forvaltningsrett var 'Hvordan forstå materiell forvaltningsrett', som var den første læreboken i Norge som ble skrevet av lærer og studenter i samarbeide. Tvedt har en særlig interesse for å fremstille jusen på en pedagogisk måte. I årene 2019 til i dag har han jobbet mer forskningsbasert med rettslige problemstillinger knyttet til norsk statsforfatningsrett opp mot internasjonal og europeisk rett. Morten Walløe Tvedt har skrevet flere bøker for jusstudenter. Særlig er 'Å skrive jus til eksamen' og 'Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus' sentrale for enhver jusstudent som ønsker å lære seg å skrive god jus. Tvedt har utviklet undervisningsopplegg innen statsforfatningsrett, forvaltningsrett, internasjonal rett, eiendomsrett til genetiske ressurser og kontrakter innenfor bioteknologien. Syntes du dette er et viktig tema? Del gjerne episoden med alle du tenker at trenger å få vite dette. For mange av oss er det viktig å få dette frem så flere forstår potensielle konsekvenser av en slik avtale! Velkommen til en meget tankevekkende og for mange av oss skremmende episode med Morten Walløe Tvedt
Mentaltrener Podcasten
Ikke spilt