Facebook Pixel
Mestre podkast

Mestre podkast

Mestre podkast

Om Mestre podkast

Velkommen til Mestre podkast - om stress og livsbelastninger. Podkasten har utspring fra folkehelseappen Mestre, der du også får inspirerende foredrag og gode øvelser om stress og et tyvetalls tema som søvn, konsentrasjon, negative tanker, jobbstress, angst, tidsklemme, smerte og sorg.

I både app og pod vil du lære å bli mer mindful til stede her og nå. God lytteopplevelse!

I studio: Dr. med Bjarte Stubhaug og Hanne Suorza.

Ikke spilt