Facebook Pixel
MSpodden

Covid - 19 og MS – hva vet vi to år ut i pandemien?

MSpodden
MSpodden
De siste årene har vi lært mye om korona og MS. Hva vet vi om konsekvensene av korona for personer
med MS i dag som vi ikke visste i 2020? Har MS-pasienter større risiko for alvorlig sykdom ved Covid-19-
smitte? Vi tar for oss valg av behandlingsmetoder, vaksinering og den siste forskningen rundt MS og
Covid-19. Med oss i studio har vi nevrolog og overlege Øivind Torkildsen ved Haukeland Sykehus. I
podkasten refereres det til funn gjort i studien Nevrovax. Les mer om studien her: https://www.ous-research.no/nevrovax
MSpodden
Ikke spilt