Facebook Pixel
MSpodden

Foreldre & barn

MSpodden
MSpodden
Når du får diagnosen MS vil det påvirke hele familien. Mange barn og unge med en MS-syk forelder kan oppleve engstelse, frustrasjon og sinne hvis de ikke forstår hva det innebærer at du har fått MS.

I denne episoden gir vi deg noen råd om hvordan du kan snakke med dine barn om sykdommen.
MSpodden
Ikke spilt