Facebook Pixel
MSpodden

MS og seksualitet

MSpodden
MSpodden
Seksuelle problemer er en del av det å leve med MS, og både kvinner og menn kan oppleve at sykdommen påvirker sex og seksualitet. Det handler om alt fra fysiske forandringer til manglende lyst eller dårlig selvfølelse. Seksualitet er imidlertid mye mer enn sex - det er også nærhet, spenning og kjærlighet. Vær åpen og sett seksualitet på agendaen - det er hjelp å få! Randi Gjessing, spesialist i sexologisk rådgivning ved Ahus gir gode råd på veien.
MSpodden
Ikke spilt