Facebook Pixel
MSpodden

Støtteordninger for MS-pasienter

MSpodden
MSpodden
Å navigere i et nettverk av støtteordninger relatert til jobb, studier og privatøkonomi kan være krevende for MS-pasienter. Likevel er disse ordningene essensielle for å sikre best mulig tilrettelegging og å redusere stressmomenter. Derfor er det desto viktigere med god informasjon om hvilke ordninger som finnes og hvordan gå frem.

I denne episoden tar vi for oss MS og støtteordninger. Sosionom Ellen M. Berg fra MS-senteret i Hakadal har lang erfaring og gir gode råd og verdifull innsikt på veien.
MSpodden
Ikke spilt