Facebook Pixel
Musikklærer'n

19. Kjønnsroller og identitet i musikktimen - gjest: Hilde Blix

Beskrivelse

I fagfornyelsens musikkfag har spesielt ett tema fått et økt fokus i forhold til tidligere: kjønnsroller og identitet. Dette vil vi ta opp i denne episoden, og hva er vel mer naturlig enn å invitere med oss Hilde Blix? Hun har vært opptatt av dette i lang tid og dagen før denne episoden ble tatt opp ble hun tildelt Komponistforeningens likestillingspris. Hilde er professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Universitetet i Tromsø.

Vi har delt temaet opp i fire underdeler:

  • Like muligheter
  • Seksualisering og kjønnsroller
  • Identitet og kjønnsroller
  • Etiske problemstillinger

Temaet er stort og på en liten halvtime rekker vi bare å pirke litt i overflaten. Send oss gjerne innspill til hva du tenker eller lurer på. 

Kategorier