Facebook Pixel
Nej men ärligt

105. Sluta som influencer?

Nej men ärligt
Nej men ärligt
Tully har hamnat i en ordentlig svacka och ifrågasätter sitt yrkesval och yrkeskåren och David anser att ärlighet i sin feedback till Tully om det hela varar längst även om den kanske svider. Vi ställer oss frågan om det anses som psykopatbeteende att vänligt hälsa på folk i Sverige och plötsligt så händer det! Vi är rörande överens i en, för många, ganska så känslig fråga som också handlar om ärlighet.
Nej men ärligt
Ikke spilt