NORDE

Nettbruk blant unge under pandemien – samtale med Petter Bae Brandtzæg.

Beskrivelse

Hva forteller forskningen oss om unges medievaner under pandemien? Vi snakker om digitale medier og effekten på unges psykiske helse, jenter og gaming, digital dømmekraft og nasjonal strategi for trygg digital oppvekst med én av de norske forskerne på Universitetet i Stanfords liste over verdens høyest rangerte forsker

Detaljer

Episode

av NORDE