NORDE

Personvern, helsehjelp og personvernombud

Beskrivelse

Avveininger mellom personvern og helsehjelp: Hva veier tyngst, hva er personvernombudets rolle og hva skjedde på OUS? Samtale med jurist Naomi Lintvedt og lege Helga Brøgger.

Detaljer

Episode

av NORDE