Facebook Pixel
Norgeshistorie

9: Polarisering i presse og politikk

Beskrivelse

Det radikale uttrykket var sterkt på både høyre- og venstresiden i mellomkrigstiden. Mediene fløt over av skjellsord og rasistiske ytringer, særlig mot jødene. Til forskjell fra i dag var det både mainstream media og anerkjente politikere som støttet det de kalte rasehygiene. Fedrelandslaget var det sterkeste uttrykket for høyreradikalismen, før NS overtok den rollen i 1933.

Kategorier