Facebook Pixel
Norske informasjonsrådgivere

NIR episode 218: sju klokker på den broa

Beskrivelse

Marius T. og Sindre dykker dypt ned i en sak som har fått stor oppmerksomhet i mediene den siste tida.

Kategorier