Nyhetsmorgen

17.09.2021 Nyhetsmorgen

Beskrivelse

Gjenåpninga av samfunnet vil trolig føre til mer svart arbeid - Skatteetaten har 65 egne detektiver i sving for å avsløre lovbrudd.
"Vi kryp jo ikkje inn i ei regjering" er meldinga frå grasrota i Sosialistisk Venstreparti. Dei vil sjå eit klart fotavtrykk i ein framforhandla regjeringsplattform.
Spørsmålet om barn skal få koronavaksine eller ikke, er på full fart inn i foreldre-konflikter og barnefordelingssaker.
Parlamentsvalget i Russland er i gang. Den siste tida har styresmaktene sett i verk harde tiltak mot opposisjonen.

Detaljer

Episode

av NRK