Facebook Pixel
Oppimisen psykologia

#20 Psykologinen palautuminen ja oppiminen / Anniina Virtanen, psykologi ja tutkija

Oppimisen psykologia
Oppimisen psykologia
Keskustellaan Anniinan kanssa psykologisen palautumisen keinoista sekä siitä miten palautuminen on yhteydessä oppimiseen.

Kuinka passiivinen ja aktiivinen palautuminen eroavat toisistaan?
Kuinka tunnistaa millaista palautumista tarvitsee?

Anniina kertoo myös kuusi tutkitusta hyödyllistä palautumisen keinoa, joita jokainen voi hyödyntää arjessaan. Pohditaan myös näiden yhteyttä uteliaisuuteen, oppimiseen ja työssä kehittymiseen.

Anniina Virtanen on psykologi ja toimii työterveyslaitoksella tutkijana. Anniinalta on ilmestynyt syksyllä 2021 tietokirja nimeltä Psykologinen palautuminen.
Oppimisen psykologia
Ikke spilt