Facebook Pixel
Opplysningsrådet

Opplysningsrådet

Opplysningsrådet

Om Opplysningsrådet

"Opplysningsrådet" skal være den viktigste podcasten i Norge for veipolitikk, bil og økonomi - tilknyttet disse viktige samferdselsområdene. Vi skal informere og opplyse, provosere, utfordre og skape debatt om vei, samferdsel, trafikk og bilpolitikk. I studio sitter Rikard Gaarder Knutsen og Mikkel Friis fra OFV.
Produsert av Hovdan.Com AS

Episoder

2023

Ikke spilt