Facebook Pixel
Opptur med Annette og Ingeborg

Kroppslig forfall i Key West

Opptur med Annette og Ingeborg
Opptur med Annette og Ingeborg

Annette slår et litt for hardt slag for åpenhet i nabolaget, Ingeborg har solt seg i stabilt sideleie, og barnemarken har ingen yrkesstolthet.


Produsent: Frida Baggethun, PLAN-B


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Opptur med Annette og Ingeborg
Ikke spilt