Facebook Pixel
P3 Krim

Stoppade mord – fruktar för sitt liv: ”Att vända sig till polisen är en dödsdom”

P3 Krim
P3 Krim

Han har själv ett långt brottsregister men han ville inte vara delaktig i ett mord och tipsade polisen. En dödssynd, enligt kriminellas logik, och nu fruktar han för sitt liv.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Några dagar före julafton 2023 slår polisen till mot en lägenhet i Borlänge, flera personer grips.


Tillslaget har varit möjligt tack vare att en av de gripna har tipsat polisen om vad som var på gång: att det planerades ett mord på en av gängledaren Ismail Abdos släktingar.


Tipsaren är själv kriminell sedan länge, dömd för både narkotikabrott och våldsbrott.


”Jag är inte Guds bästa barn, jag är inte en bra människa men jag vill inte ha mord på mitt samvete”, säger mannen till P3 Krim.


Mordet avstyrdes men samtidigt har han brutit mot den kriminella ”regeln”, att inte prata med polisen. Han har blivit en golare och i samband med åtal och rättegång blir hans namn, och det han har gjort, offentligt.


”Jag räknar timmar, sekunder, dagar. Det är är inte om det ska ske, utan när”, säger mannen som nu fruktar för sitt liv och har flytt landet.


Han har fått visst skydd av polisen men säger att han inte känner sig trygg med det, och han är kritisk till hur polisen har hanterat hans fall.


P3 Krim har sökt BOPS, polisens brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet, för att få svar på hur de ser på kritiken men endast fått svaret att de aldrig uttalar sig i specifika fall.


Uppdatering 21 mars - skriftligt svar från Polismyndigheten:

Det vi kan säga rent generellt är att skyddsåtgärderna som polisen beslutar om kan variera från ett säkerhetshöjande samtal till personskydd, och det kan även handla om åtgärder mot hotaktören. En avvägning mellan risker och livskvalitet görs också alltid. Skyddsåtgärder förutsätter dock att den som ska skyddas accepterar och medverkar till skyddsåtgärderna. De kan inte vidtas mot någons vilja.  


Polismyndigheten bedriver det här arbetet i nära samverkan med andra myndigheter och kommuner utifrån de behoven som uppstår. Ibland är det skillnad mellan upplevd och faktiskt hotbild där Polismyndighetens arbete med skydd hanterar faktisk hotbild. Att känna sig hotad, även om det inte finns en hotbild, medför ofta inskränkningar i individens leverne och för att komma till rätta med den upplevelsen krävs ibland stöd, istället för skydd. Det stödet ska tillgodoses av andra aktörer i samhället såsom kommunerna och
den brottsofferstödjande verksamheten.


Polismyndigheten kan dock inte gå in på detaljerade uppgifter rörande myndighetens arbete med brottsoffer och personsäkerhet, då det handlar om våra arbetsmetoder. Vi kan heller inte kommentera enskilda ärenden, då det är en del av skyddet. Det är av den anledningen vi avböjer medverkan i en intervju.

Programledare: Linus Lindahl och Mariela Quintana Melin

Producent: Jenny Hellström

Ljudtekniker: Johan Hörnqvist

Kontakt: p3krim@sverigesradio.se

Tipstelefon: 0734-61 29 15 (samma på Signal)

P3 Krim
Ikke spilt