Facebook Pixel
På en benk med Einar Øverenget

Hvor unormal må man være for ikke å være normal lenger? Per Normann Andersen om det å være annerledes.

Beskrivelse

Er det mindre rom for å være annerledes i dagens samfunn enn det var for 50 eller 100 år siden? Er samfunnet blitt mer konformt? Det er vanskeligere å leve med psykiske vansker som ADHD i dag enn det var for en generasjon eller to siden, mens det er blitt lettere å klare seg i rullestol, sier Per Normann Andersen.

Han er professor ved Institutt for psykologi ved Høgskolen i Innlandet og jobber mye med barn, unge og voksne med ADHD og autismespekterforstyrrelser og møter filosofiprofessor Einar Øverenget.

Kategorier