Facebook Pixel
På en benk med Einar Øverenget

Psykolog Hedvig Montgomery om å ha barn

Beskrivelse

Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet, møter psykolog Hedvig Montgomery til en samtale om barndommens faser og det å være forelder og ha en familie.

Kategorier