Påddkast - fra Dysleksi Norge

Påddkast - fra Dysleksi Norge

Om denne podkasten

Vi er norges organisasjon for mennesker lesevansker, mattevansker og spesifikke språkvansker.

Kategorier

Om denne podkasten

Vi er norges organisasjon for mennesker lesevansker, mattevansker og spesifikke språkvansker.

Kategorier

En podkast fra Dysleksi Norge

Påddkast - fra Dysleksi Norge

Episoder