Facebook Pixel
Påddkast - fra Dysleksi Norge

Dysleksi og kunstig intelligens

Magnus Nohr er førstelektor i IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Som barn kjente Magnus selv på hvordan dysleksi gjorde at ikke var helt som de andre. Nå jobber Magnus for bedre teknologisk kompetanse blant lærere, noe som kan gjøre livet til alle elever enklere.

I denne episoden av Påddkast får vi høre om hans egen skolegang med dysleksi, interessen for data og han deler sine tips til elever, studenter og lærere.
Påddkast - fra Dysleksi Norge
Ikke spilt