Facebook Pixel
Påddkast - fra Dysleksi Norge

S04E04 Fra SSV til DLD

Påddkast - fra Dysleksi Norge
Påddkast - fra Dysleksi Norge
Begrepet for diagnosen Spesifikke språkvansker (SSV) er skrotet til fordel for begrepet Utviklingsmessige språkforstyrrelser - som forkortes DLD etter det engelske begrepet Developmental Languange Disorder.

Rita Lie og Guro Bergseth tar en prat om bakgrunnen for endringen og hva dette egentlig vil bety for både de med diagnosen, og apparatet rundt som skal oppdage og tilrettelegge på best mulig måte.
Påddkast - fra Dysleksi Norge
Ikke spilt