Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 39 - Hva skjer med NDLA sine prateroboter?

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
I denne episoden av Pedagogisk Intelligens snakker med NDLA om praterobotene de har laget og som til de tilbyr elever og lærere i videregående skole. Det er ikke en liten gruppe som får tilgang til å prøve ut språkmodeller. Her er det 160 000 elever i videregående skole og 30 000 lærere som nå kan finne ut hvordan denne teknologien virker og kan brukes i undervisning. Vi har med oss Albertine Aaberge og Sigurd Trageton som forteller om hva, hvorfor og hvordan, og de snakker også om den nye utgaven av prateroboten som de slapp nå på mandag.

Transkribering: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/ERntO7-CQEpJlfKAKwZ_CakBypI5l9vNjuSn8HaVnNLnQw?e=2ihYj7
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt