Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 41 - Vi avslører den hemmelige systemledeteksten til ChatGPT 4

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
Visste du at ChatGPT 4 har en hemmelig systemledetekst som du ikke får vite? Det er mulig å lure den ut av ChatGPT, men det er ikke alltid like lett – fordi OpenAI prøver å stoppe dette så godt de kan. Noen ganger klarer vi likevel å lure ChatGPT til å røpe hele systemledeteksten den har på lur.

Transkribering: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/EaUST8tAkxhKvjBk9U2e3rcBvM08yaPdQOhdT-ut8azRFw?e=1uafoB
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt