Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 42 - Hvilke elevgrupper har mest utbytte av å bruke KI?

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
I denne podcastepisoden har vi besøk av professor Anders Mørch fra UiO. Vi diskuterer elevers og studenters tekstkompetanse i samhandling med kunstig intelligens. Hvem er det egentlig som har mest utbytte av å bruke kunstig intelligens i slikt arbeid, og hvilke utfordringer ser vi i bruken? Finnes det noen tiltak som gjør at vi kan sikre at alle får godt utbytte og bedre læring?

Transkribering: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/ETu84IgEok1PlzO0K_qXP1kBg069yQbW55aKk1J9CQh_6w?e=9uihm0
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt