Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 43 - Åpen modul om kunstig intelligens i undervisning

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
I denne podcastepisoden går vi gjennom innholdet i vår åpne modul om kunstig intelligens i undervisning. Modulen er en del av emnet Pedagogisk bruk av IKT på HiØ. Tilgang til modulen er åpen for alle med kortlenka bit.ly/kiskole. Modulen har creative commons-lisens, så du kan bruke innhold fritt selv, sammen med kollegaer eller med dine elever.

Transkribering: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/EZKmlytjtu9Fosgn8HvBFsEBtVFyzQISGgMcojAuiFFp0A?e=l4TByW
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt