Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 45 - Språkmodellene ramler inn

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
ChatGPT råder ikke grunnen alene lengre. Det finnes en rekke nye språkmodeller som kan konkurrere med ChatGPT, både i forhold til kvalitet og pris. I denne podcasten snakker Magnus og Odin om noen av dem, med utgangspunkt i at Odin tester en del av dem ut på KI i Randabergskolen.

I podcasten nevner vi spesielt Anthropic sin nye Claude 3, som kommer i tre ulike utgaver og hvor den beste skal være bedre enn ChatGPT 4. Anthropic har også laget god informasjon om hvordan du kan få det beste ut av deres løsning, og språkmodeller generelt. De har til og med offentliggjort systemledeteksten Claude 3 bruker!Lenke til Anthropic som side om ledetekster:

https://docs.anthropic.com/claude/docs/prompt-engineering#prompt-engineering-techniquesLenke til en forklaring av systemledeteksten Anthropic bruker:

https://twitter.com/amandaaskell/status/1765207842993434880Lenke til Odins blogg “IKT og skole”, hvor han har skrevet noe mer om de ulike språkmodellene han tester ut på KI i Randabergskolen:

https://www.iktogskole.no/2024/03/10/sprakmodellene-ramler-inn/Vi nevnte også nettsiden https://openrouter.ai/ som gir deg mulighet til å teste så godt som alle kommersielle og frie språkmodeller, også side om side.Transkribering:
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt