Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 48 - Whisper gjør sjumilssteg for tale til tekst og universell utforming

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
Whisper revolusjonerer digitalisering av tale til tekst. Ikke bare kjenner den igjen nesten alle ordene du sier, den bytter ut og gjør setningsoppbygningen bedre. Så vi kan si at teksten blir ofte bedre enn det taleren selv formidler muntlig.

Sonja Nygaard-Joki og Magnus Nohr ved Høgskolen i Østfold har gjennomført en systematisk gjennomgang av de tjenestene som er tilgjengelig på norsk i dag. Konklusjonen er at Whisper er 3-4 ganger så bra som konkurrentene. Den er også god på tegnsetting og setningsflyt.

Du finner oppsummeringen av testene vi har gjort her: https://hiof-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/magnusn_hiof_no/EeUVQ_fz1-hOrLzOPFyfX50BmfySx6BdAzr093B96L2Dng?e=M5XUj8

Du kan lese aller transkriberingene her: https://hiof-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/magnusn_hiof_no/Ek_LxG8X1V1Onv4hUV47z5oBPh-S8_7srLmB-0Qc1qexGw?e=67yY5A

Du finner Nasjonalbibliotekets åpne versjon av Whisper her: https://ai.nb.no/nb-whisper-demo/

Du finner UiO sin Autotekst-tjeneste her (krever pålogging): https://autotekst.uio.no/

Her er transkribering av episoden gjennomført av Nasjonalbibliotekets Whisperversjon hos UiO. Vi har ikke rettet på tekstene etter transkribering: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/ESAm23hyVO5BsgOcunxA7QsB0lBkMeU2LF_UOAk0uyEWkA?e=YySM3E
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt