Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 49 - En norsk språkmodell er endelig på plass

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
NORA.LLM er nå sluppet og Magnus og Odin reflekterer over hva dette er, hvordan den er laget og hvordan vi kan ta den i bruk. NORA.LLM er et prosjekt drevet av UiO (https://huggingface.co/norallm). Vi kommer også innom den frie språkmodellen til Mistral, siden NORA.LLM er koblet til denne. Da må vi også si noe om Meta sin frie språkmodell Llama, som startet hele økosystemet med frie språkmodeller - og at de nettopp har sluppet Llama3, som er en forbausende god liten språkmodell.

Lenke til hvor du kan laste ned din egen utgave av NORA.LLM - https://huggingface.co/norallm/normistral-7b-warm-instruct

OBS! Lenken over er ikke for amatører 😊

Det er også mulig å teste ut NORA.LLM ved å laste ned https://lmstudio.ai/, men du må selv hente ned GGUF-filene som er nødvendige for å kjøre modellen i dette programmet.

Transkribering: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/ERvPDIj8nfVKsECKqRzNxsoBcCU0leBr8iJMS3u5kDYa2g?e=VOZvaU
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt