Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 50 - 1,5 år med KI i skolen oppsummert

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
I denne episoden oppsummerer Eva Odin og Magnus de første 1,5 år med kunstig intelligens i skolen. Dette skjer i sammenheng med at podcasten pedagogisk intelligens jubilerer med sin 50. episode. Vi oppsummerer KI-tilstanden i skolen basert på en gjennomgang av tidligere episoder av podkasten og diskuterer status i dag. Og denne oppsummeringen tar tid. Dette har blitt den lengste podcastepisoden noensinne, med en time og 30 minutters varighet. God lytting, håper du er med oss i de neste 50 episodene.

Transkribering: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/EfG_kMObSWRKo6Kajc_XECUBSm3YD6DELF66Txb5V8nkJQ?e=r4aXTI
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt