Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 52 - Nye KI-verktøy i Teams

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
I denne episoden utforsker vi ny KI-funksjonalitet i Microsoft Teams. Vi har besøk av høgskolelektor Jon Erik Liebermann fra HiØ. Han viser oss hvordan de nye læringsakseleratorene fungerer, og vi diskuterer kvaliteten på de KI-genererte tjenestene. Vi ser på oppgaveverktøyet i Teams med KI-generert tekst i lesefremdrift, instruksjonstekst og KI-genererte vurderingsrubrikker. På slutten ser vi også på søkefremdrift og talefremdrift.

Transkribering: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/EQGLhQWQ4xhMvTbPkylNq6UBh8KNF3oyhnHHI8N9crpTbg?e=zPsCg0
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt