Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 53 - Noen ganger er gratis gratis

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
I april 2023 slapp Odin Nøsen nettstedet https://ki.randabergskolen.no og Randaberg kommune gjorde den allment tilgjengelig for alle som ville bruker den. Men hvor lenge var Adam i paradis? Randaberg kommune måtte betale for bruken av tjenesten, og i november 2023 ble det for dyrt å betale for alle i Norge som ville bruke siden og den havnet bak FEIDE-muren. Denne uken slapp Odin sitt nye prosjekt – https://cc.tenkemotoren.no med mottoet “Noen ganger er gratis gratis!”. Dette nettstedet gir deg gratis tilgang til språkmodeller brukt i undervisning, og det er dette vi snakker om i dag.

Transkribering: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/EUbNJ1KzaU1PrcxrVrfIVsABnGUZAxJ0kraetvdQOf3ilw?e=ta0Prq
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt