Facebook Pixel
Pedagogisk intelligens

Episode 54 - Lærere lage undervisningsopplegg med KI

Pedagogisk intelligens
Pedagogisk intelligens
I denne episoden av "Pedagogisk intelligens" diskuterer Magnus Nohr og Eva Brattvold hvordan lærere kan bruke kunstig intelligens (KI) til å lage undervisningsopplegg. Episoden fokuserer på en oppgave gitt til studentene deres, der de skulle utvikle undervisningsopplegg ved hjelp av KI, og deler erfaringer fra dette.

Eva forklarer oppgaven i detalj: Studentene skulle velge trinn, fag og tema, lage læringsmål og vurderingskriterier med støtte av KI, og generere bilder som illustrerer undervisningsopplegget. De skulle også reflektere over prosessen og kvaliteten på resultatet.

En viktig lærdom var at lærere trenger mer kompetanse i "prompt engineering" – kunsten å skrive gode ledetekster for KI. Mange av studentene fikk ikke tilfredsstillende resultater på første forsøk, noe som førte til frustrasjon. Eva og Magnus understreker viktigheten av å gi KI tydelige og kontekstuelle instrukser for å oppnå bedre resultater. For eksempel, hvis oppgaven handler om spesifikke fakta eller prosesser, anbefaler de å bruke autentiske bilder fremfor KI-genererte, da KI ofte kan lage feil eller urealistiske bilder.

De diskuterer også utfordringer med å generere faglig korrekte og alderspassende tekster. Magnus og Eva påpeker at det er viktig å laste opp relevante dokumenter og gi KI tilstrekkelig kontekst for å generere kvalitetsinnhold. Studentene oppdaget at de måtte jobbe med tekstene gjentatte ganger, inkludert å be om utdypinger og gjøre justeringer for å få tilfredsstillende resultater.

Generelt sett mente studentene at KI var et nyttig verktøy for idémyldring, men at det krevde tid og innsats for å bruke det effektivt. Mange opplevde det som en spennende og lærerik prosess, selv om noen følte det var tidkrevende og utfordrende.

Til slutt gir Eva konkrete tips for å bruke KI i undervisningen, inkludert å gi klare og detaljerte ledetekster, å være kritisk til det som genereres, og å bruke KI som en samtalepartner i prosessen med å utvikle undervisningsmateriell. Magnus og Eva håper at lytterne har fått nyttige tips til hvordan de kan bruke KI til å lage bedre undervisningsopplegg.

Transkribering: https://hiof-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/magnusn_hiof_no/Eed1ZHw0RvhGoKE3FBhrLGABHJC5B5GViOo5WM7E9W-AGA?e=rcmwzr
Pedagogisk intelligens
Ikke spilt