Facebook Pixel
Pediatripodden

Akutte forgiftninger hos barn

Beskrivelse

Dagens tema er akutte forgiftninger hos barn.

Hva skiller forgiftninger hos barn fra ungdom og voksne? Ved hvilke symptomer eller kliniske funn bør man mistenke forgiftning hos et barn? Hvordan skal man vurdere alvorlighetsgraden og hva skal man gjøre ved en akutt forgiftning der man ikke aner mengden på inntatt toksisk agens?

Med oss i studio er avdelingsleder på medisinsk intensiv OUS Ullevål og leder for bakvaktsteamet på Giftinformasjonen, Dag Jacobsen.

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen og Åsbjørn Schumacher Westvik

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden