Facebook Pixel
Pediatripodden

Anemi hos barn

Beskrivelse

Dagens tema er anemi hos barn.

Hvilke anemier er vanligst hos barn? Hvor bredt skal vi gå i utredningen? Når skal det behandles, og i såfall hvordan?

Med oss i studio er overlege og seksjonsleder ved avdeling for barneonkologi og -hematologi OUS Rikshospitalet, Anne Grete Bechensteen.

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen og Åsbjørn Schumacher Westvik.

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden