Facebook Pixel
Pediatripodden

Hemolytisk Uremisk Syndrom

Beskrivelse

Dagens tema er Hemolytisk Uremisk Syndrom, også kalt HUS.

Hva er årsaken til HUS? Hvorfor er det så viktig å fange opp denne tilstanden? Hvordan skal man behandle og monitorere barn med HUS?

Med oss i studio er overlege på barnenyreseksjonen på OUS Rikshospitalet, Hjørdis Thorsteinsdottir.

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen og Åsbjørn Schumacher Westvik.

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden