Facebook Pixel
Pediatripodden

Pleiepenger

Beskrivelse

I dag skal vi snakke om pleiepenger.

Hva er pleiepenger og hvem har krav på dette? Hva er legens rolle og hva er omsorgspersonen(e)s rolle i søknadsprosessen? Hva er forskjellen nå som det finnes en digital pleiepengesøknad? Hvor finner man oppdatert informasjon om dette?

NAV har også en egen mail-adresse, der helsepersonell kan stille spørsmål om pleiepenger: pleiepenger@nav.no.

Med oss i studio er statsviter og produkteier på pleiepenger i NAV, Kaja Amundsen, og klinisk sosionom og familieterapeut, Sissel Haveraaen.

Redaksjonsansvar: Veronica Martinsen, Cecilia Tønnessen Tokheim og Åsbjørn Schumacher Westvik.

Følg oss gjerne på www.facebook/pediatripodden