Facebook Pixel
Personlighetsmysteriet

Personlighetsmysteriet

Personlighetsmysteriet

Om Personlighetsmysteriet

En fagpodcast der vi utforsker personlighetens mer trøblete sider sammen med forskere, klinikere og mennesker med egenerfaring. Produsert av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri.

Episoder

2023

2022

Ikke spilt