Facebook Pixel
Pia og psyken

# 265 Om psykisk vold, med sosiolog ved NKVTS Helene Langsether

Pia og psyken
Pia og psyken
Psykisk vold kan være vanskelig å definere og enda verre å bevise. Det kan også synes nærmest umulig å anerkjenne hva som faktisk skjer, hvis man har levd under så krevende forhold at man ikke lenger stoler på seg selv og egne vurderinger. Det første steget handler om å åpne opp for at noe faktisk er galt, og deretter få sortert og validert egne tanker og følelser av et menneske man stoler på. Vår gjest jobber med dinutvei.no, et sted hvor man kan stille spørsmål helt anonymt.
Pia og psyken
Ikke spilt