Facebook Pixel
Pia og psyken

# 266 Om nye, nødvendige blikk på selvmordsforebygging, med filosof Farhan Shah

Pia og psyken
Pia og psyken
Vi kan ha lett for å forklare selvmord og selvmordsforsøk med at det ligger en psykisk lidelse i bunnen. Det er ikke nødvendigvis sant. Vår gjest mener det er helt avgjørende at vi ser et større bilde. Vi må begynne å forholde oss til det eksistensielle, og undersøke hvordan mennesket som ikke lenger føler håp faktisk opplever seg selv og sin verden, skal vi klare å forebygge. Og så må vi våge å bli med inn i mørket.
Pia og psyken
Ikke spilt