Facebook Pixel
Podcast fra Norges Fotballforbund

50. Kjønnsbalanse på ledernivå i fotballen

Beskrivelse

Hvordan er kjønnsbalansen på ledernivå i fotballen og idretten i dag? Hvorfor er det så få kvinner som søker seg til sportslige roller? Hvilke barrierer hindrer kvinner i å ta lederroller og hvordan kan man motvirke disse?

Gjester er Eline Torneus (utviklingssjef i Røa og fotballekspert i Eurosport), Hanne Sogn (forsker på idrett, kjønn og makt) og Ane Guro Skaare-Rekdal (innstilt som visepresident i NFF)

Programleder er Terje Skeie

Kategorier