Facebook Pixel
Politisk kvarter

Kven får fiske opp fisken?

Politisk kvarter
Politisk kvarter
Dragkampen om retten til fiskekvotene står på Stortinget no. Kven som får dra dei største verdiane opp av havet blir bestemt av om regjeringa lyttar til SV eller Høgre. Hør episoden i appen NRK Radio
Politisk kvarter
Ikke spilt