Facebook PixelPsyk-IT 48: Omsorg i livets slutt | Psyk-IT | Podplay
Til podkasten
av Aldring og helse
Psyk-IT

Psyk-IT 48: Omsorg i livets slutt

Beskrivelse

En ny episode av Aldring og helses e-læring Psyk-IT lanseres i dag. Foredragsholder er Bettina Husebø, MD, phd, prof. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Bergen kommune.
Temaet er: Omsorg i livets slutt.
Husebø presenterer blant annet nasjonale retningslinjer for lindrende behandling av personer med demens, forhåndssamtaler samt medisinsk vurdering og behandling av smerter hos døende.

Detaljer

Episode

av Aldring og helse