Facebook Pixel
PsykaLab

#5. Nyky-yhteiskunta & mielenterveys, oman mielenterveyden edistäminen - Psykologian professori Markus Jokela

PsykaLab
PsykaLab

Jaksossa vieraana psykologian professori, tutkija, psykologian sekä epidemiologian ja kansanterveystieteen tohtori, Markus Jokela. Jaksossa käsitellään laajasti mielenterveysongelmia, nyky-yhteiskunnan vaikutusta niihin sekä mitä yksilö voi tehdä edistääkseen omaa mielenterveyttään, esimerkiksi toiminto- ja ajatusmallien kautta.
Instagram: PsykaLab https://www.instagram.com/psykalab/

Aikamerkit

(00:00) Intro

(01:33) Mielenterveysongelmat - mitä ne ovat?

(07:30) Mikä mielenterveysongelmia aiheuttaa?

(11:00) Diagnoosin rooli?

(17:32) Diagnoosin luotettavuus

(21:34) Diagnosoidaanko mielenterveysongelmia liikaa vai liian vähän?

(24:02) Mitkä yksilölliset tekijät vaikuttaa mielenterveyteen?

(27:28) Onko mielenterveysongelmat nousussa? Yhteiskunnan rooli?

(31:55) Aivojen kuormittuminen - vaikuttaako mielenterveyteen?

(36:00) Miten negatiivinen uutisointi vaikuttaa mielenterveyteen?

(40:00) Paljon puhuttu uupuminen - mitä ajatella siitä?

(44:24) Miten terapia vaikuttaa hoidossa?

(48:34) Yksilön tavoitteiden rooli mielenterveydessä

(53:18) Mistä psykoterapia koostuu?

(57:38) Yksilölliset erot - kenelle terapia toimii?

(59:05) Miten terapian etenemistä mitataan?

(61:38) Miten yksilö voi edistää mielenterveyttään?

(67:32) Positiivisten rutiinien merkitys

(70:04) Tavoitteiden asettaminen

(73:40) Nykyajan ympäristön lyhyen aikavälin palkkiot

(67:03) Some ja hyväksynnän hakeminen

(82:09) Liikunnan, vuorokausirytmin ja ravitsemuksen merkitys mielenterveydelle

(87:00) Elimistön fysiologinen tila ja mielenterveys

(89:00) Onko muuttunut työmaailma oikeasti yhteydessä mielenterveyteen?

(94:20) Resilienssi mielenterveyden takana

(98:02) Tunnista automaattinen negatiivinen suhtautuminen

(101:16) Konkreettiset vinkit ja suhtautuminen haasteisiin opiskelussa ja työssä?

(107:40) Sosiaalinen ympäristö helposti vastustaa muutosta

(111:48) Rohkeus toimia ja mennä kohti tavoitteita

(114:34) Kuuntelijakysymykset

(114:46) Todennäköisyys toipua mielenterveysongelmista ilman hoitoa?

(116:14) Aivojen evoluutio ristiriidassa nyky-yhteiskunnan kanssa - vaikutus mielenterveyteen?

PsykaLab
Ikke spilt