Facebook Pixel
Psykiateren

Psykiateren

Psykiateren

Om Psykiateren

«Psykiateren. En podcast om folk, fag og forskning» er en podcast som gis ut av Norsk psykiatrisk forening (Npf), en fagmedisinsk forening i Legeforeningen for leger i psykiatrien. Styret i Npf er ansvarlig redaktør, og programleder er Anne Kristine Bergem, spesialrådgiver i foreningen. Podcastepisodene er fortrinnsvis uredigerte samtaler mellom kolleger.Noen vil handle om personer med et engasjement, noen om faglige temaer og andre om forskning. Podcasten finansieres av Npf med støtte fra Legeforeningens Kvalitetsfond. Gjestene representerer seg selv og er ikke betalt for å delta.

Episoder

2023

Ikke spilt