Facebook Pixel
Psykiateren

Psykiateren

Psykiateren

Om Psykiateren

"Psykiateren. En podcast om folk, fag og forskning" er en podcast som gis ut av Norskpsykiatrisk forening (Npf), en fagmedisinsk forening i Legeforeningen for leger i psykiatrien.Styret i Npf er ansvarlig redaktør, og programleder er Anne Kristine Bergem, spesialrådgiver iforeningen. Podcastepisodene er fortrinnsvis uredigerte samtaler mellom kolleger.Noen vil handle om personer med et engasjement, noen om faglige temaer og andre omforskning.Podcasten har ikke mottatt økonomiske støtte, men finansieres av Npf selv.Gjestene representerer seg selv og er ikke betalt for å delta.Midler vil søkes fra Legeforeningens Kvalitetsfond.

Episoder

Ikke spilt