Facebook Pixel
Psykopoden

Episode 32: Legemiddelassistert rehabilitering

Beskrivelse

I denne episoden har vi invitert professor Thomas Clausen til en samtale om legemiddelassistert rehabilitering, LAR, av pasienter med opiatavhengighet.

Vi snakker om den historiske utviklingen av denne behandlingen, hvordan det er organisert og hva vi vet om effekter. Undersøkelser viser at LAR behandlingen hjelper mange og reduserer dødeligheten blant stoffmisbrukere i Norge. Veldig mange, to av tre, rapporterer også at de er fornøyd med behandlingen.

Vi diskuterer også kritikk som har kommet mot LAR, og om vi i Norge ser tegn til en opiatepidemi på lik linje som den i USA

Kategorier