Facebook Pixel
Psykopoden

Episode 33: Motiverende intervju

Beskrivelse

I denne episoden av Psykopoden har vi fått besøk av lege og stipendiat Herman Egenberg. Han har ikke bare lang erfaring som podcaster, han er også ekspert på MI. Han har produsert en rekke podcaster om hva MI er og hvordan det brukes i praksis. 

I samtalen forklarer Egeberg hva MI går ut på og hvordan det kan brukes av helsepersonell. MI er ikke, som man lett kan forledes til å tro av navnet, et intervju. Det er en empatisk samtalemetode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Det dreier seg om å ha en samtale om hvorvidt det er ønskelig med en endring eller ikke. Dette må personene selv komme fram til. Kommer personen fram til at han/hun ønsker endring blir det en samtale om hvordan dette best mulig kan skje. 

MI ble utviklet på 80 tallet for å redusere alkoholbruken hos alkoholmisbrukere. I dag brukes den på veldig mange områder, spesielt ovenfor risikofylt helseatferd. MI anvendes ved spiseforstyrrelser, rusbehandling, spillavhengighet og røykeslutt, endring av kosthold og fysisk aktivitet og håndtering av kroniske lidelser. 

Lær mer om MI av Herman Egenberg i denne episoden av Psykopoden. 
 

Kategorier