Facebook Pixel
Psykopoden

Episode 34: Hårnapping

Beskrivelse

I denne episoden av Psykopoden snakker vi med Shirin Eskeland om hårnappingslidelser og hudplukkingslidelser. Hun er overlege i psykiatri og spesialist i hudsykdommer. Dette er lidelser som ikke er så godt kjent, verken i befolkningen eller blant helsepersonell.

Hårnappingslidelse eller trikotillomani og hudplukkingslidelser rammer 1-3% av befolkningen. Det er med andre ord ikke en veldig hyppig lidelse. Men i tillegg til selve lidelsen medfører den også mye hemmelighold, skam og skyldfølelse.

Hårnappingslidelse debuterer hyppigst i ungdommen og rammer kvinner hyppigere enn menn. Komorbide psykiske lidelser er vanlig spesielt angst og depresjon. 

Det finnes god behandling i spesialisthelsetjenesten. Denne består av vaneendringstrening og aksept- og forpliktelsesterapi. Vaneendringstrening innebærer økt bevissthet på napping og teknikker for å slutte med napping mens aksept- og forpliktelsesterapi innebærer å kunne akseptere trangen som tidligere har resultert i napping uten å nappe.

Hør Shirin Eskeland fortelle mer om dette i denne episoden av Psykopoden

Kategorier